header

PGC-LAN November 2018 (2-4.11.2018)

 

Antal anmälda: 10 st.

Anmälan | Deltagarlista | Guide | Regler

Forum: Vanliga frågor | Nybörjartråden


Kontaktinfo

E-post

Pargas Gaming Community rf nås lätt per e-post på adressen pargas@pargas.net. Man kan också skicka e-post direkt till enskilda styrelsemedlemmar med adresser enligt formen fornamn.efternamn@pargas.net.

Facebook

Om du använder Facebook kan du lätt kontakta PGC genom att skicka ett privat meddelande till PGC:s Facebook-sida.

IRC

Om du använder IRC och snabbt vill nå oss är det bästa alternativet att komma in i kanalen #Pargas @ QuakeNet, där vi finns i stort sett 24/7.

Telefon

Under LAN-evenemang används en dejourstelefon som PGC:s arrangörer svarar i 24/7, på nummer 040 455 0987. Under andra tider används inte den här nummern, då kan man istället kontakta föreningens styrelseordförande Tony Karlsson per telefon (eller SMS) på nummer 050 375 3576.

Post

Traditionell post till PGC kan skickas till föreningens styrelseordförande på följande adress:

Pargas Gaming Community rf
c/o Tony Karlsson
Prästgårdsvägen 1 bst. 16
21600 PARGAS

Bankförbindelse

Inbetalningar till PGC kan göras till föreningens bankkonto, IBAN: FI34 6601 0010 1464 21. Kontot finns i Ålandsbanken Abp (BIC: AABAFI22). Donationer av valfri storlek tas gärna emot. ;)

Föreningens styrelse

Pargas Gaming Community rf:s angelägenheter sköts i huvudsak av föreningens styrelse, som består av en ordförande och 4-12 ordinarie styrelsemedlemmar. Styrelsen koordinerar föreningens verksamhet samt ansvarar för föreningens löpande administration och ekonomiska angelägenheter.

Föreningens styrelse för år 2018 består av ordförande och 12 ordinarie styrelsemedlemmar:

Tony Karlsson
Ordförande (2014-)
ÅboLANd-ansvarig (2018)

tony.karlsson@pargas.net, tel. 050 375 3576
Facebook

John Kronberg
Styrelsemedlem (2016-2019)
Vice ordförande (2017-), PGCL-ansvarig (2016-)

john.kronberg@pargas.net
Facebook

Filip Kaukiainen
Styrelsemedlem (2018)

filip.kaukiainen@pargas.net
Facebook

Jan Lehtinen
Styrelsemedlem (2018-2019)

jan.lehtinen@pargas.net
Facebook

Johanna Heino
Styrelsemedlem (2014-2019)
PGC-LAN-ansvarig (2017-)

johanna.heino@pargas.net
Facebook

Andreas Lindroos
Styrelsemedlem (2014-2018)
Medlemsregisteransvarig (2016-)

andreas.lindroos@pargas.net
Facebook

Filip Lundsten
Styrelsemedlem (2017-2018)

filip.lundsten@pargas.net
Facebook

Matias Myréen
Styrelsemedlem (2014-2019)

matias.myreen@pargas.net
Facebook

Joel Nyman
Styrelsemedlem (2014-2018)
Kassör (2014-)

joel.nyman@pargas.net
Facebook

Fredrik Robertsén
Styrelsemedlem (2014-2019)

fredrik.robertsen@pargas.net
Facebook

Conny Sjöblom
Styrelsemedlem (2017-2018)
Serveransvarig (2017-)

conny.sjoblom@pargas.net
Facebook

Wilhelm Törnroos
Styrelsemedlem (2014-2019)
Sekreterare (2014-), Gruppreseansvarig (2018)

wilhelm.tornroos@pargas.net
Facebook

Andreas Valli
Styrelsemedlem (2014-2018)

andreas.valli@pargas.net
Facebook

Funktionärer

Föreningens styrelse kan utse frivilliga funktionärer för allmänna eller specifika ändamål. Funktionärerna arbetar ideellt tillsammans med styrelsen för att möjliggöra föreningens verksamhet. För tillfället finns följande av styrelsen utsedda funktionärer:

Jesper Gustafsson
Funktionär (2017-)

jesper.gustafsson@pargas.net
Facebook

Rasmus Karlsson
Funktionär (2018)

rasmus.karlsson@pargas.net
Facebook

Verksamhetsgranskare

Föreningens verksamhetsgranskare har som uppgift att granska föreningens ekonomi och förvaltning. Pargas Gaming Community rf har en ordinarie verksamhetsgranskare och en suppleant för denna:

Jani Lastuniemi
Ordinarie verksamhetsgranskare (2014-)

Alex Sihvonen
Verksamhetsgranskarsuppleant (2014-)